About us

Power of Art House is een creatief collectief dat artistieke interventies pleegt om verloren politieke en sociaal-maatschappelijke thema’s onder de aandacht te brengen met als doel maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit in de samenleving te vergroten.

Daarnaast bieden wij in onze galerie op het Entrepotdok 26 te Amsterdam een podium aan (inter)nationale rebelse kunstenaars die hun creativiteit gebruiken om hun stem te laten horen over sociale en politieke thema’s. De opbrengsten van de galerie worden gebruikt om onze artistieke interventies te kunnen financieren. Power of Art House is een non-profitorganisatie.

 


Over ons werk

VISIE
Door de kennis van sociale kwesties en internationale ontwikkelingen te vergroten, wordt een collectief bewustzijn gecreëerd en wordt het publieke debat op gang gebracht. Het erkennen van de problematische realiteit van onze wereld is het begin van verandering. Zonder solidariteit met anderen, met vluchtelingen of je eigen buurman, kan geen sociale cohesie ontstaan, wat onmisbaar is voor een gezonde samenleving. Naast verbondenheid is ook kennis over internationale ontwikkelingen nodig voor het ontstaan van sociale cohesie. Gezonde sociale waarden en normen binnen onze samenleving kunnen mede ontstaan door een humaner collectief wereldbeeld. Anders denken, anders praten, anders (collectief) handelen.

 

MISSIE
Wij willen de zogenaamde ‘verloren’ verhalen weer tot onderdeel van ons wereldbeeld maken en zo gevoelens van solidariteit vergroten. Met creativiteit, humor en schoonheid kunnen beladen onderwerpen toegankelijk gemaakt worden voor een breed publiek en kan het publieke debat op gang gebracht worden. Wij zien onze creatieve interventies als een artistiek wapen waarmee onverschilligheid kan worden bestreden. Ons doel is om maatschappelijke betrokkenheid in Nederland te vergroten door ogen te openen voor de verhalen van (verre) anderen. Onze creatieve interventies zijn zinvolle strategieën om bewustwording te vergroten of zelfs te creëren. Daarnaast bieden wij tools waarmee geëngageerde burgers hun empathie kunnen tonen, steun kunnen betuigen en/of hun stem tegen onrecht kunnen laten horen.

 

AMBITIE
Power of Art House wil met creatieve interventies een positieve bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen zich meer bewust zijn van problematische realiteiten. Wij geloven in een wereld waarin grenzen vervagen, waarin ‘problemen daar’ als ‘problemen van hier’ worden ervaren. Waarin verbondenheid en solidariteit weer op de agenda staan. Een samenleving waarin burgers worden uitgedaagd om mee te denken over duurzame oplossingen voor sociale problemen. En waarin zij worden geprikkeld om hun standpunten uit te spreken over politieke issues.

 

STRATEGIE
Wij gebruiken kunst als maatschappelijk wapen om onverschilligheid te doorbreken. Onze interventies vinden zoveel mogelijk in de openbare ruimte plaats, om een zo groot mogelijke impact te hebben op het dagelijkse leven. Guerrilla streetart. Geen kunst in een lijstje in een museum. Maar kunst om aan te raken, kunst van en voor iedereen. Kunst met een maatschappelijke boodschap.

Wij werken steeds vaker samen met gemeenten en andere overheidsinstanties. Het is mooi om te zien dat óók de overheid steeds meer de kracht van (openbare) geëngageerde kunst wil inzetten om het publieke debat te stimuleren of bewustwording te creëren.


Over onze galerie
Op het Entrepotdok 26 in Amsterdam heeft Power of Art House een eigen galerie voor politieke kunst. In deze Art Space for Cre-Activism worden verrassende, schurende exposities gepresenteerd met intrigerend en vaak provocerend werk van (inter)nationale, geëngageerde kunstenaars over sociale en politieke onderwerpen. Wij geven graag een podium aan deze rebelse kunstenaars die op geheel eigen wijze reflecteren op diverse maatschappelijke issues. Wij streven naar een zo breed mogelijk scala aan rebelse kunstenaars. De wisselende tentoonstellingen worden vaak vergezeld van eigenzinnige evenementen en/of een krachtige interventie.


WIE?

Power of Art House is in 2015 opgericht door Saskia Stolz. Power of Art House heeft een creatieve denktank van kunstenaars, designers, sociaal-cultureel ondernemers, producenten en andere creatieve denkers én een inhoudelijke adviesgroep van journalisten, programmamakers en diverse mensen uit het sociaal-maatschappelijke werkveld.

Bekijk hier het verhaal van oprichtster Saskia Stolz tijdens Hague Talks in het Vredespaleis in Den Haag.

 

Organisatie
Creative director: Saskia Stolz
saskia@powerofarthouse.nl

Projectmedewerker: Daphne Meijer
daphne@powerofarthouse.nl

Projectmedewerker: Elke Uitentuis
elke@powerofarthouse.nl

 

Creatieve denktank
Boris van Westering – Head Team MENA/Eurasia Free Press Unlimited
Chris de Bode – Journalistiek fotograaf
Siebe Anbeek – Copywriter Hivos
Paul Helsloot – Director Media & Political Affairs Amnesty International
Ardy Heijnekamp – Online Business Development Tatemae
Valérie Schuit – Filmproducent Viewpoint Productions
Raphael Lewkowitz – Online campaigner
Mirthe Frese – Programma manager De Balie
Jeske de Vries – programma manager UVA
Saskia Stolz – Oprichter en creative director Power of Art House/eigenaar SAZZA


Bestuur

Edwin Huizing  – directeur Stichting Hivos
Taco Ruighaver – directeur De Vrolijkheid
Lisette Mattaar – directeur Humanity House


Contact

Power of Art House
Entrepotdok 26
1018AD Amsterdam

info@powerofarthouse.nl

 

Pers
Saskia Stolz
saskia@powerofarthouse.nl

 

ANBI
Power of Art House is volgens de Belastingdienst een ‘algemeen nut beogende instelling’, oftewel: een ANBI. Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Als je een donatie wil doen, dan wordt jouw geld dus voor 100 % gebruikt om ons werk te steunen. Bovendien kun je als donateur zelf je gift aan Power of Art House aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer over ANBI vind je op www.anbi.nl

Wil je de publieke ANBI informatie inzien over Power of Art House? Bekijk deze dan hier: ANBI informatie-2018

 

Power of Art House is een stichting zonder winstoogmerk 

Rekeningnummer (IBAN) Triodos Bank:   NL16 TRIO 0198 1016 86 

Kamer van Koophandel:   62479989 

 

Volg ons op:

Social-Network-Facebook-icon   Facebook

 twitter    Twitter

 YouTube-icon   YouTube

    Instagram