We Create to Activate

Power of Art House is een kunstzinnig collectief dat artistieke interventies pleegt om sociaal-maatschappelijke issues onder de aandacht te brengen. We proberen het Nederlandse sociale klimaat te beïnvloeden door kennis te vergroten van mondiale thema’s en daarmee het publieke debat op gang te brengen. Wij zien onze interventies als een artistiek wapen waarmee onverschilligheid kan worden bestreden. Ook bieden wij creatieve tools waarmee ons publiek haar stem kan laten horen.

ART IS THE LIE THAT ENABLES US TO REALIZE THE TRUTH

Pablo Picasso