veiligheid

Kinderen hebben recht op veiligheid Artikel 6 Leven en ontwikkeling Ieder kind heeft recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de ontwikkeling van het kind. De regering heeft de plicht om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen ongestoord kunnen opgroeien. Een omgeving zonder oorlog of armoede, waar genoeg te eten en […]

Kinderen hebben recht op veiligheid

Artikel 6 Leven en ontwikkeling
Ieder kind heeft recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de ontwikkeling van het kind. De regering heeft de plicht om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen ongestoord kunnen opgroeien. Een omgeving zonder oorlog of armoede, waar genoeg te eten en te drinken is, waar kinderen in een huis wonen, naar school kunnen en worden beschermd tegen kindermishandeling.

Artikel 11 Kinderontvoering
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen kinderontvoering naar het buitenland door een ouder. De overheid neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat het kind kan terugkeren vanuit het buitenland als het ontvoerd is.

Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en behandeling.

Artikel 32 Bescherming tegen kinderarbeid
Elk kind heeft recht op bescherming tegen economische uitbuiting en tegen werk dat gevaarlijk en schadelijk is voor zijn of haar gezondheid en ontwikkeling of de opvoeding hindert. De overheid moet een minimumleeftijd voor arbeid en aangepaste werktijden en arbeidsvoorwaarden vaststellen. In Nederland mogen kinderen vanaf hun dertiende werken buiten schooltijd.

Artikel 34 Bescherming tegen seksueel misbruik
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De overheid moet maatregelen nemen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen.

Artikel 35 Bescherming tegen kinderhandel
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen ontvoering en mensenhandel. De overheid onderneemt actie om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld.

Artikel 36 Bescherming tegen andere vormen van uitbuiting en misbruik
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen alle andere vormen van uitbuiting die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind. Verschillende soorten uitbuiting en misbruik worden apart genoemd in het Kinderrechtenverdrag, namelijk bescherming tegen kindermishandeling (artikel 19), bescherming tegen kinderarbeid (artikel 32) en bescherming tegen seksueel misbruik (artikel 34), bescherming tegen kinderhandel (artikel 35) en bescherming tegen uitbuiting in oorlogssituaties, zoals kindsoldaten (artikel 38). Alle andere vormen van uitbuiting en misbruik vallen onder dit recht.

 Meer informatie over kinderrechten
klik hier