KidsRights4All @School

Het lesprogramma KidsRights4All stelt kinderrechten op een speelse, creatieve en vooral concrete manier aan de kaak. Basisschoolleerlingen gaan na een korte informatieve inleiding van hun leerkracht zelf aan de slag. Hun eigen lesboekje staat boordevol leuke opdrachten: maak je eigen paspoort, debatteer en geef je eigen mening.

De Rechten van het Kind

Ieder kind, dus iedereen onder de 18 jaar, heeft gelijke rechten. Deze rechten zijn benoemd in het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. Dit verdrag bestaat sinds 1989 en werd sindsdien ondertekend door 193 landen. Door het verdrag te ondertekenen beloven landen dat ze ervoor zorgen dat de rechten van alle kinderen in hun land worden nageleefd. Want kinderen zijn individuen en niet slechts een eigendom van hun ouders. Kinderen hebben een eigen mening en mogen die ook uitspreken.

In veel landen worden kinderrechten niet goed nageleefd. Zo zitten veel kinderen in Bangladesh urenlang achter naaimachines in grote warme fabrieken waar ze kleding vervaardigen voor Europa. En in veel oorlogen wordt ook van kinderen verwacht dat zij meevechten en opkomen voor hun religie, ‘stam’ of politieke partij. Maar ook hier in Europa en Nederland worden de rechten van het kind lang niet altijd gerespecteerd. Ieder jaar zijn bijvoorbeeld meer dan 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling.

lespakket-1

Het Nederlandse Kinderrechtencollectief pleit voor het doorvoeren van duidelijke verbeteringen, onder meer in het armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en migratieprocedures. Bij dit laatste valt bijvoorbeeld te denken aan het strenge beleid voor gezinshereniging van vluchtelingen waarvan kinderen, die niet herenigd worden met hun ouders, de dupe van zijn. Ook wordt het proces rondom verhoor niet goed bewaakt, waardoor jonge kinderen soms onzorgvuldig of veel te lang worden verhoord.

 

Onderwijs

Maar hoe weten kinderen zelf of hun rechten worden nageleefd, als ze niet weten welke rechten ze eigenlijk hebben?  In het reguliere lesprogramma op Nederlandse basisscholen wordt hier onvoldoende aandacht aan besteed. Terwijl het juist zo belangrijk is dat kinderen zo vroeg mogelijk weten wat hun rechten en plichten zijn. De herhaaldelijke aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité om kinderrechten een vast onderdeel te maken van het onderwijsprogramma is niet opgevolgd. Volgens de Nederlandse overheid houdt de vrijheid van onderwijs in, dat scholen vrij zijn te bepalen op welke manier ze vaardigheden aan de leerlingen overbrengen. De overheid speelt hierbij een te passieve rol, en daarom heeft Power of Art House het KidsRights4All lesprogramma ontwikkeld en opgezet. Dit lespakket zal in 2015 verder uitgebouwd en uitgebreid worden met activiteiten.

lespakket-01

Doel

Het doel van KidsRights4All is kennisoverdracht van de kinderrechten, om zo een zelfbewuste generatie te vormen die bewapend is met kennis en voor zichzelf kan opkomen. Voor kinderen opgroeiend in een multiculturele wereld waarin diversiteit steeds meer de norm is, is het belangrijk weet te hebben van rechten die voor alle kinderen wereldwijd gelden.

KidsRights4All zorgt ervoor dat kinderen zelf ervaren wat hun rechten zijn. Ze gaan nadenken over hun eigen omgeving en praten er met elkaar over. Het is belangrijk dat kinderen weten wanneer ze wel en niet in hun recht staan. Net als dat het goed is om te weten dat kinderen in Nederland vaak een ander leven leiden dan kinderen elders ter wereld.

lespakket-03

Programma

KidsRights4All  is een lesprogramma voor het basisonderwijs. Het programma bestaat uit een docentenhandleiding en een lesboekje voor de kinderen. In de handleiding voor docenten wordt achtergrondinformatie gegeven over kinderrechten. In het bijbehorende lesboekje worden de kinderrechten uitgelicht. Bij elk recht hoort een opdracht. Zo heeft elk kind recht op een nationaliteit. De opdracht bij dit recht luidt: “Maak je eigen paspoort”, waarbij de kinderen al hun persoonlijke gegevens op hun eigen geknutselde paspoort kunnen schrijven. Tijdens de opdrachten worden kinderen al spelende wijs aan het denken gezet over hun rechten.

 

Bestellen

Bestel het lespakket (25 lesboekjes + docentenhandleiding) á € 60,- via onze Power of Art Shop.

De hinkelbaan van KidsRights@theCity á € 150,- bestaande uit 10 stoeptegelstickers, is ook in de Power of Art Shop verkrijgbaar.

U kunt uiteraard ook zowel het lespakket als de hinkelbaan bestellen. In dat geval betaalt u slechts € 180,-

 

Online bekijken

Blader hier alvast door het lesboekje.