Over ons

Power of Art House is een creatief collectief dat artistieke interventies pleegt om verloren politieke en sociaal-maatschappelijke thema’s onder de aandacht te brengen met als doel maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit in de samenleving te vergroten.

 


VISIE
Door de kennis van sociale kwesties en internationale ontwikkelingen te vergroten, wordt een collectief bewustzijn gecreëerd en wordt het publieke debat op gang gebracht. Het erkennen van de problematische realiteit van onze wereld is het begin van verandering. Zonder solidariteit met anderen, met vluchtelingen of je eigen buurman, kan geen sociale cohesie ontstaan, wat onmisbaar is voor een gezonde samenleving. Naast verbondenheid is ook kennis over internationale ontwikkelingen nodig voor het ontstaan van sociale cohesie. Gezonde sociale waarden en normen binnen onze samenleving kunnen mede ontstaan door een humaner collectief wereldbeeld. Anders denken, anders praten, anders (collectief) handelen.

 

MISSIE
Wij willen de zogenaamde ‘verloren’ verhalen weer tot onderdeel van ons wereldbeeld maken en zo gevoelens van solidariteit vergroten. Met creativiteit, humor en schoonheid kunnen beladen onderwerpen toegankelijk gemaakt worden voor een breed publiek en kan het publieke debat op gang gebracht worden. Wij zien onze creatieve interventies als een artistiek wapen waarmee onverschilligheid kan worden bestreden. Ons doel is om maatschappelijke betrokkenheid in Nederland te vergroten door ogen te openen voor de verhalen van (verre) anderen. Onze creatieve interventies zijn zinvolle strategieën om bewustwording te vergroten of zelfs te creëren. Daarnaast bieden wij tools waarmee geëngageerde burgers hun empathie kunnen tonen, steun kunnen betuigen en/of hun stem tegen onrecht kunnen laten horen.

 

AMBITIE
Power of Art House wil met creatieve interventies een positieve bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen zich meer bewust zijn van problematische realiteiten. Wij geloven in een wereld waarin grenzen vervagen, waarin ‘problemen daar’ als ‘problemen van hier’ worden ervaren. Waarin verbondenheid en solidariteit weer op de agenda staan. Een samenleving waarin burgers worden uitgedaagd om mee te denken over duurzame oplossingen voor sociale problemen. En waarin zij worden geprikkeld om hun standpunten uit te spreken over politieke issues. Wij geloven in inclusie.

 

STRATEGIE
Wij gebruiken kunst als maatschappelijk wapen om onverschilligheid te doorbreken. Onze interventies vinden zoveel mogelijk in de openbare ruimte plaats, om een zo groot mogelijke impact te hebben op het dagelijkse leven. Guerrilla streetart. Geen kunst in een lijstje in een museum. Maar kunst om aan te raken, kunst van en voor iedereen. Kunst met een maatschappelijke boodschap. Wij zijn van mening dat kunst alleen een ontregelend effect kan hebben als het niet als kunst wordt ervaren. Het begrip ‘kunst’ creëert een mentale afstand bij veel mensen. Wij willen die afstand doorbreken door het gebruik van associatieve uitingen uit de alledaagse belevingswereld.

Wij werken steeds vaker samen met gemeenten en andere overheidsinstanties. Het is mooi om te zien dat óók de overheid steeds meer de kracht van (openbare) geëngageerde kunst wil inzetten om het publieke debat te stimuleren of bewustwording te creëren.

Wij werken hard aan een lucratief verdienmodel. Door de verkoop van onze producten via onze webshop en via de Local Good Store (in de Hallen te Amsterdam) hopen wij op termijn financieel onafhankelijk te kunnen opereren.

 

WIE?
Power of Art House is door Saskia Stolz in 2015 opgericht en heeft een creatieve denktank van kunstenaars, designers, sociaal-cultureel ondernemers, producenten en andere creatieve denkers én een inhoudelijke adviesgroep van journalisten, programmamakers en diverse mensen uit het sociaal-maatschappelijke werkveld.

Bekijk hier het verhaal van oprichtster Saskia Stolz tijdens Hague Talks in het Vredespaleis in Den Haag.

 


Power of Art Shop

Op de Veemkade 236 te Amsterdam is de winkel van Power of Art House, waar tools worden verkocht waarmee het publiek haar stem kan laten horen tegen onrecht, zoals bedrukte TShirts, tassen, ansichtkaarten, kettinkjes en beeldjes. Alle producten zijn gekoppeld aan eerdere acties van Power of Art House en alles is fair trade, kinderarbeidvrij en earth positive. Daarnaast kun je hier van eerlijke koffie en biologische cake genieten. Regelmatig worden in de winkel activiteiten georganiseerd, zoals korte lunch breaks, workshops over cre-activisme en wijnproeverijen met natuurlijk biologische wijn. De organisatie hoopt met de opbrengsten toekomstige projecten te kunnen financieren zodat subsidie-aanvragen voorgoed tot de verleden tijd behoren.

De winkel is geopend van ma t/m vrij 10.00 tot 16.00 uur

 

winkel

 

Creatieve denktank
Saskia Stolz – Oprichter Power of Art House en creative director SAZZA
Boris van Westering – Head Team MENA/Eurasia Free Press Unlimited
Chris de Bode – Journalistiek fotograaf
Siebe Anbeek – Copywriter Hivos
Paul Helsloot – Director Media & Political Affairs Amnesty International
Ardy Heijnekamp – Online Business Development Tatemae
Valérie Schuit – Filmproducent Viewpoint Productions
Raphael Lewkowitz – Online campaigner
Mirthe Frese – Programma manager De Balie
Jeske de Vries – programma manager UVA


Bestuur

Edwin Huizing  – directeur Stichting Hivos
Taco Ruighaver – directeur De Vrolijkheid
Lisette Mattaar – directeur Humanity House


Contact
Power of Art House
Veemkade 238
1019HD Amsterdam
tel. 020 364 24 65
info@powerofarthouse.nl


Persvoorlichter
Saskia Stolz
saskia@powerofarthouse.nl
06-24896053

 

ANBI
Power of Art House is volgens de Belastingdienst een ‘algemeen nut beogende instelling’, oftewel: een ANBI. Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Als je een donatie wil doen, dan wordt jouw geld dus voor 100 % gebruikt om ons werk te steunen. Bovendien kun je als donateur zelf je gift aan Power of Art House aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer over ANBI vind je op www.anbi.nl

Wil je de publieke ANBI informatie inzien over Power of Art House? Bekijk deze dan hier: ANBI informatie-2018

 

Power of Art House is een stichting zonder winstoogmerk 

Rekeningnummer (IBAN) Triodos Bank:   NL16 TRIO 0198 1016 86 

Kamer van Koophandel:   62479989 

 

Volg ons op:

Social-Network-Facebook-icon   Facebook

 twitter    Twitter

 YouTube-icon   YouTube

    Instagram